Szanowni Państwo,

Jesteśmy kancelarią biegłego rewidenta świadczącą usługi w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego, finansowego, badania sprawozdań finansowych oraz szeroko pojętych usług związanych z rachunkowością i finansami. Naszą rolę jako doradcy pojmujemy szeroko, dostarczając właścicielom i kierownikom podmiotów gospodarczych niezbędnych informacji.

Podstawą naszego działania jest uczciwość i rzetelność w wypełnianiu powierzonych zadań. Naczelną zasadą naszej pracy jest stałe pogłębianie wiedzy w zakresie rachunkowości, finansów i podatków oraz zaangażowanie we współpracy z klientami.

Nasza działalność jest objęta ubezpieczeniem w zakresie wykonywania zawodu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz pozostałych usług. Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR.


Zapraszam do współpracy,

Agnieszka Skrzyczyńska