Szanowni Państwo,

Jesteśmy kancelarią biegłego rewidenta świadczącą usługi w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego, finansowego, badania sprawozdań finansowych oraz szeroko pojętych usług związanych z rachunkowością i finansami. Naszą rolę jako doradcy pojmujemy szeroko, dostarczając właścicielom i kierownikom podmiotów gospodarczych niezbędnych informacji.

Podstawą naszego działania jest uczciwość i rzetelność w wypełnianiu powierzonych zadań. Naczelną zasadą naszej pracy jest stałe pogłębianie wiedzy w zakresie rachunkowości, finansów i podatków oraz zaangażowanie we współpracy z klientami.

Nasza działalność jest objęta ubezpieczeniem w zakresie wykonywania zawodu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz pozostałych usług. Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR.


Zapraszam do współpracy,

Agnieszka Skrzyczyńska

. 

Pełna nazwa: Agnieszka Skrzyczyńska AUDYT I DORADZTWO

Adres: ul. Dobra 20 lok 12   05-800 Pruszków

Telefon: +48 602 31 91 51

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 3557

Numer REGON: 141080461

Numer Identyfikacji Podatkowej: 715-123-89-50

Agnieszka Skrzyczyńska Biegły rewident nr 10927  

Telefon: + 48 602 31 91 51,

E-mail: agnieszka.skrzyczynska@a-skrzyczynska.pl